Nationale Richtlijn Toegangsbeheer

De Themagroep Fysieke Beveiliging van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland heeft, in samenwerking met vertegenwoordigers van de ASIS International Benelux Chapter, de Nationale Richtlijn Toegangsbeheer opgesteld. Aanleiding om deze richtlijn op te stellen was het feit dat er in de praktijk nog steeds veel onbeantwoorde vragen zijn over het geheel van toegangsbeheersingsmaatregelen waarmee aan personen en goederen de toegang tot een organisatie gegeven of ontzegd kan worden. Uitgangspunt is dat een security professional met deze richtlijn in handen in staat is om op een transparante wijze veiligheidsnormen op te stellen voor (fysieke) toegangsverleningsmaatregelen en toegangscontrolemaatregelen.

Op 29 januari 2016 heeft Berndt Rif als voorzitter van de Themagroep Fysieke Beveiliging de Nationale Richtlijn aan  de voorzitter van de VBN, Prins Pieter Christiaan van Oranje Nassau aangeboden.

Voor vragen, opmerkingen en/of eventuele ondersteuning bij de implementatie van de richtlijn, kunt contact opnemen met info@security-kaders.nl