Rapport Publiek Private Samenwerking

Dit rapport ‘Publiek Private Samenwerking in het veiligheidsdomein’ is opgesteld in opdracht van het bestuur van VBN en ASIS door studenten van de Saxion Hogeschool in het Safety Lab. Na verschillende vormen van publiek private samenwerking in en buiten Nederland onderzocht te hebben, komt er, naast diverse positieve ervaringen, een aantal obstakels en valkuilen naar voren. Deze worden in dit rapport vertaald in een aantal randvoorwaarden. Het is noodzakelijk dat men zich bewust is van deze obstakels, valkuilen en daaruit voortvloeiende randvoorwaarden bij het aangaan van succesvolle publiek private samenwerking.

Tot slot geeft dit rapport een mogelijkheid voor publieke en private partijen om de samenwerking aan te gaan, door middel van een Publiek Privaat Samenwerkingsplatform (PPS-platform).

Met het opleveren van dit rapport geeft de VBN een verdere opvolging aan het verzoek van de plv NCTV Patricia Zorko aan de voorzitter van de VBN, Pieter Christiaan van Oranje, tijdens de Security Summit 2018.  Voor vragen, opmerkingen en/of eventuele ondersteuning bij de implementatie van de richtlijn, kunt contact opnemen met info@security-kaders.nl